Madonna_JUL(中字) 高清系列 x25部合集

Madonna_JUL(中字) 高清系列 x25部合集

但此液亦不多有,乃神理所惜,采时须用白鸡、清酒祭之。待冷取出,贴罐者为银朱,贴口者为丹砂。

吐药用之者,咸引水聚也。故《本经》不分条目,但云各随五色补五脏。

 或言是人间石造,纳与天曹,不知事实。不过十夜,疼血皆止。

酒一盏,煎七分,乘热嗅其气,即止。其状如肉,有头尾四足如生物,附于大石。

或又谓青石间往往有白脉贯彻类肉之膏肪者,为石膏;此又本草所谓理石也。打其石有数十重,见之赤黄溶溶,如鸡子之在壳中也。

研不见星,入香油、津唾各少许,和匀。 【集解】《别录》曰∶白青生豫章山谷,采无时。

Leave a Reply